Kancelaria Radcy Prawnego Grzegorz Turajski została założona 1 czerwca 2015 roku. Kancelaria Radcy Prawnego świadczy obsługę prawną z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego, w tym prawa spadkowego, rzeczowego, zobowiązań, prawa pracy, prawa gospodarczego, handlowego, prawa administracyjnego, prawa zamówień publicznych i prawa podatkowego, a także doradztwem związanym z ubieganiem się o dofinansowania unijne. Kancelaria w swojej działalności skupia się przede wszystkim o jak najlepszym zabezpieczeniu interesów swoich Klientów i staraniu się o osiągnięcie przez nich założonych celów.

Założyciel Kancelarii radca prawny Grzegorz Turajski ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Szczecińskim Wydziale Prawa i Administracji i obronił pracę magisterską w dniu 1 lipca 2010 roku, pt. "Likwidacja spółki akcyjnej" napisaną pod kierunkiem naukowym dr hab. prof. US Zbigniewa Kuniewicza w katedrze Prawa Cywilnego i Handlowego. W latach 2012-2014 odbył i ukończył aplikację radcowską, zaś w dniach 11-13 marca 2015 roku przystąpił do egzaminu radcowskiego i złożył go z wynikiem pozytywnym. W swojej dotychczasowej karierze zawodowej przez 8 lat pracował w Kancelarii Radcy Prawnego "Juris Consultus", w tym przez ponad 4 lata na stanowisku prawnika kancelarii. W tym okresie prowadził samodzielną obsługę podmiotów gospodarczych, jednostek samorządu terytorialnego, stowarzyszeń oraz osób fizycznych, reprezentował ich przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi oraz organami administracji publicznej, udzielał porad prawnych oraz sporządzał wszelkiego rodzaju pisma w postepowaniach procesowych, nieprocesowych i egzekucyjnych. Współpracował też w tym okresie z innymi kancelariami radcowskimi, adwokackimi i notarialnymi. Zdobyte w tym czasie doświadczenie zawodowe oraz dobra współpraca z obsługiwanymi podmiotami, pozwoli na właściwe zrozumienie przedstawianych przez klientów spraw, rozwiązywanie powstałych w związku z tym problemów, a także pozwoli na szybkie, rzetelne i skuteczne działania na rzecz mocodawców.

Kancelaria specjalizuje się w problematyce szeroko pojętego prawa cywilnego, gospodarczego, handlowego, prawa podatkowego oraz prawa administracyjnego.

napisz do nas
W celu kontaktu z Kancelarią lub uzyskaniem porady prawnej proszę wypełnić poniższy formularz wskazując dane do kontaktu oraz jak najdokładniejszy opis sprawy lub problemu. W odpowiedzi radca prawny potwierdzi przyjęcie zlecenia, wskaże dokumenty potrzebne do należytego wykonania usługi, wyceni usługę i oszacuje czas potrzebny do załatwienia sprawy.