Wysokość wynagrodzenia za usługi świadczone przez Kancelarię ustalana jest indywidualnie w umowie z każdym klientem z uwzględnieniem stopnia trudności i zawiłości sprawy, niezbędnego nakładu pracy, wartości sprawy, miejsca świadczenia usługi. Nakład pracy uzależniony jest od specyfiki konkretnej sprawy lub charakteru prowadzonej przez Klienta działalności.

Kancelaria proponuje następujące formy rozliczeń:

wynagrodzenie ryczałtowe - wysokość wynagrodzenia jest stała i z góry określona. Najczęściej stosuje się ją przy stałych obsługach prawnych lub zleceniach gdzie wynagrodzenie wyrażone jest w stawce miesięcznej oraz w prowadzonych postępowaniach przed różnymi sądami i organami, gdzie wysokość wynagrodzenia uzależniona jest rodzaju sprawy i wartości przedmiotu, biorąc pod uwagę rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych. Wysokość wynagrodzenia jest niezmienna niezależnie od liczby godzin poświęconych na wykonanie usługi;

wynagrodzenie indywidualne - ustalane jest oddzielnie dla każdej ze zleconych spraw, stosuje się ją najczęściej przy standardowych sprawach, np. porady prawne, wezwania do zapłaty, projekty pozwów, wniosków, odwołań itp.;

wynagrodzenie godzinowe - wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od ilości przepracowanych godzin na rzecz Klienta w oparciu o uzgodnioną stawkę godzinową.

wynagrodzenie z premią za sukces - obok ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego ustalane jest wynagrodzenie dodatkowe za pozytywne dla Klienta zakończenia lub rozstrzygnięcie sprawy. Najczęściej stosowana jest w przypadku szczególnie skomplikowanych spraw, w tym sądowych lub sądowo-administracyjnych, oraz związanych z ubieganiem się o dofinansowania unijne.

Możliwe jest także ustalanie odmiennego sposobu zapłaty wynagrodzenia za usługi świadczone przez Kancelarię.

napisz do nas
W celu kontaktu z Kancelarią lub uzyskaniem porady prawnej proszę wypełnić poniższy formularz wskazując dane do kontaktu oraz jak najdokładniejszy opis sprawy lub problemu. W odpowiedzi radca prawny potwierdzi przyjęcie zlecenia, wskaże dokumenty potrzebne do należytego wykonania usługi, wyceni usługę i oszacuje czas potrzebny do załatwienia sprawy.